Contingut i estructura

 • T1. Anatomia i fisiopatologia de la deglució
 • T2. Fenotip de pacient
 • T3. Diagnòstic de la DO - Clínic
 • T4. Diagnòstic de la DO - Instrumental (VFS i FEES)
 • T5. Diagnòstic de la DO - Instrumental (HRMI i Freqüència deglutòria)
 • T6. Fenotip pacient Geriàtric
 • T7. Fenotip pacient Neurològic - Ictus
 • T8. Fenotip pacient ORL
 • T9. Pacient traqueostomitzat i el rol de logopeda a Argentina
 • T10. Complicacions de la DO
 • T11. Fenotip pacient COVID
 • T12. Fenotip pacient infantil PC
 • T13. Reologia del producte i classificacions de fluids
 • T14. Textures, triple adaptació i receptes
 • T15. Tractament logopèdic clàssic (postures, maniobres i exercicis)
 • T16. Nous tractaments i instruments consolidats (EETI, IOPI, rose-cup, culleres, vasos adaptats…)
 • T17. Nous tractaments