Pere Clavé

Metge cirurgià Professor de cirurgia de la UAB Director de recerca i innovació del CSdM

pere

Pere Clavé és un metge cirurgià digestiu, professor de la UAB i director de recerca i innovació del CSdM. Té una àmplia trajectòria en el món de la recerca i més concretament en la neurofisiologia digestiva.

És un precursor del cribratge i diagnòstic clínic de la disfàgia, desenvolupant el MECV-V entre altres. I també de nous tractaments, no només compensatoris sinó també rehabilitadors.

El Dr. Clavé, és a més a més, President Fundador de la European Society for Swallowing Disorders (ESSD) i fundador de la Fundació de Recerca en Gastroenterologia (FUREGA).

Aquest any passat va ser un dels impulsors de la Campanya de Recerca del Consorci Sanitari del Maresme, sent la campanya el Menjar Cura dedicada a la recerca de la disfàgia i enguany la Campanya Fem + Salut dedicada a la recerca de la COVID-19.

També és el cap de la Unitat de Motilitat Digestiva de l’Hospital de Mataró, una unitat multidisciplinar que treballa en conjunció per al diagnòstic, tractament i recerca de la disfàgia orofaríngia, i on s’encarreguen de les proves funcionals.

Des dels seus inicis destaca la seva proactivitat en fer conèixer i transmetre el coneixement en la disfàgia als professionals d’arreu. En consonància amb la UAB: el Postgrau i Màster d’Alteracions de la Deglució del qual n’és director, i enguany un pràcticum online pels alumnes de 4t del grau de logopèdia de la UAB focalitzat en la disfàgia.