Alberto Martín

Infermer

alberto

Infermer investigador pre-doctoral del Group Ciberehd CSdM-UAB. Les àrees són:

 

– Intervencions Mínimes Massives en ancians hospitalitzats amb disfàgia orofaríngia

– Cribratge sistemàtic i universal de disfàgia orofaringia, malnutrició, sarcopènia i fragilitat mitjançant Intel·ligència Artificial en ancians: “Artificial Intelligence Massive Screening (AIMS)”.

– Afectació del COVID-19 sobre l’estat deglutori i nutricional en pacients ingressats en un hospital general.

www.sevenecourses.com

personal website

info@dream-theme.com

personal email